Disclaimer

De perspectieftekeningen en plattegrondindelingen op deze site geven een impressie. Dit zijn zogenaamde artist impressies en zijn indicatief. Hoewel deze zo natuurgetrouw en met alle zorgvuldigheid aan de hand van de technische tekeningen zijn getekend, kunnen aan deze impressies geen rechten worden ontleend. Daar waar op de tekeningen, meubels, kasten, keukens, sanitair en woonaccessoires zijn ingetekend, dienen deze alleen ter plaatsbepaling en verduidelijking. Hier is dus geen leveringsplicht aan verbonden. Ook de inrichting van het omliggende gebied is naar artistieke vrijheid ingevuld waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Bij verschil van tussen de plattegronden, gevelaanzichten en de artist impressies prevaleren de plattegronden en de gevenaanzichten.

Wijzigingen voorbehouden. Deze site is met zorg opgesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door de architect, de constructeur en de adviseurs van dit plan. Omdat bij de bouw van appartementen/woningen veel ambachtelijk werk wordt verricht, zijn wijzigingen voorbehouden zonder dat deze afbreuk doen aan de kwaliteit, het uiterlijk en de bruikbaarheid van de woningen.