Lemmerweg west

Lemmerweg-West; een wijk in beweging
De appartementen van Geau-Veste worden gebouwd in de wijk Lemmerweg-West aan de IJlsterkade te Sneek. Een wijk, die altijd in beweging is geweest, ook nu nog. Het is ook een wijk met vele gezichten. Daardoor kunnen nieuwe ontwikkelingen goed ingepast worden. Lemmerweg-West is een wijk in beweging.

Historie
In 1800-1900 ontwikkelde zich buiten de stadsmuren en grachten van de stad Sneek bedrijvigheid langs het water de Geeuw richting de stad IJlst (de latere IJlsterkade). Aan de waterkant werd de Stroopmolen van Verwer gebouwd. Later kwamen daar de verf- en vernisfabriek van Borneman en watergebonden bedrijfjes bij. Aan de andere zijde van het water, de latere Geeuwkade, ontstond het houtstek.

Een locatie met historie
Op de plek waar eerder alleen maar sprake was van industrie ontstond door de uitbreiding van de stad de latere woonwijk Lemmerweg-West. Deze woonwijk heeft in de loop van de jaren de nodige positieve veranderingen ondergaan. Zo zijn er goede uitvalswegen gemaakt, scholen en sportvoorzieningen gebouwd en zijn in de plaats van verouderde woningen moderne woningen gekomen. Zo is Lemmerweg-West een moderne en gewilde wijk geworden.

Goede buren
Als je vanaf het stadscentrum de wijk inkomt valt de metamorfose die de wijk ondergaan heeft direct op. Vanaf 2000 is er een ontwikkeling in gang gezet die nog steeds voortduurt. Het resultaat van deze fase 1 is de IJlsterpoort, een mooi en modern woongebied. Als een statig bewijs van een stuk industrieel verleden verrijst de Sneeker Watertoren hoog boven de wijk. De IJlsterpoort laat zien wat de mogelijkheden zijn en toont zich een goede buur voor de nog te ontwikkelen fase 2.

 

 

Toekomstvisie
Fase 2, gelegen in het verlengde van de IJlsterpoort, krijgt nu steeds meer gestalte. Vervallen panden zijn aangekocht, sommige zijn reeds afgebroken en worden ontwikkeld tot woningen. Het gebied heeft veel potentie om uit te groeien tot een bruisende wijk met een afwisseling van bedrijvigheid, recreëren en wonen. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft een verkenning voor het hele gebied laten doen om deze wijk met zijn vele kansen in beeld te brengen. In het Rapport Verkenning IJlsterkade-GEAU, d.d. 9 september 2014, wordt onder ander opgetekend:

…..IJlsterkade- Geau beschikt door haar situering over uitstekende potenties om een prominente rol te vervullen in modernisering van het marktaanbod voor wonen, werken en recreatie van Waterstad Sneek en daarmee van gemeente Súdwest-Fryslân. Dit schept verplichtingen ten aanzien van de aard en zorgvuldigheid van de ontwikkeling. …..Zoals hiervoor geschetst ligt het plangebied op een strategisch plek in het stedelijk weefsel van Sneek. Aan de noordzijde ontsloten door het ruime vaarwater van de Geau, de westelijke invalspoort over water, op de overgang van binnenstad en woonwijken en aan de zuidelijke invalsweg Lemmerweg. Een zone die zich in potentie bij uitstek leent voor dynamische ontwikkeling en integratie van elkaar versterkende hoogwaardige functies zoals wonen, werken, dienstverlening, zorg en stedelijke recreatievormen. Functies die hier (potentiële) inbreuk op hebben dienen dan ook te worden geweerd……

In deze context van een veranderende markt is wooncomplex Geau-Veste ontwikkeld. Zijn de ronde balkons een speelse knipoog naar het golvende water, belangrijker is de potentie die dit fraai vormgegeven woongebouw op deze plek nabij de Geeuw heeft. De realisatie van Geau-Veste betekent een hoogwaardige impuls voor het hele gebied en voor de toekomstige eigenaren een reële mogelijke waardevermeerdering van het te kopen onroerend goed.
De betaalbaarheid, compleetheid en maatvoering zorgen ervoor dat de appartementen voor veel mensen binnen handbereik komen.

 

Nieuwe situatie tegenover het woongebouw Geau-Veste.